Analiza statystyczna do pracy doktorskiej i artykułu naukowego


analiza danych do doktoratu

Zakres oferty

Jeśli potrzebują Państwo statystycznej analizy danych zebranych przez siebie do doktoratu, publikacji lub jakiejkolwiek innej rozprawy naukowej, to jestem osobą, która może w tym pomóc. Oferuję opracowania obejmujące wszystkie aspekty statystycznej części tego typu prac: począwszy od zaplanowania eksperymentu, poprzez analizę uzyskanych danych i ich graficzną prezentację, na dyskusji wyników skończywszy. Opracowane dane, wraz z wykresami, tabelami i interpretacją wyników, dostają Państwo w wygodnym dla siebie formacie (np. dokument Worda, OpenOffice'a lub PDF). Do analizy załączam też dokładny i zrozumiały opis zastosowanych metod z wyjaśnieniem, dlaczego właśnie te metody należy zastosować.

analizy statystyczne

Ceny i terminy

Cena usługi i termin realizacji są zawsze ustalane indywidualnie, po zapoznaniu się przeze mnie z zakresem prac. W zależności od wielkości projektu cena waha się zwykle pomiędzy 200 (np. analiza do niewielkiego artykułu) a 2500 zł (obliczenia do rozbudowanego doktoratu), zaś termin realizacji zazwyczaj nie przekracza 14-21 dni, choć "w sezonie" (grudzień-czerwiec) może być dłuższy.

Często zadawane pytania

Chcę wiedzieć ile będzie kosztować analiza i na kiedy może być gotowa. Co należy przesłać?

Aby uzyskać wycenę (zawsze bezpłatną) i propozycję terminu realizacji, najlepiej przesłać mi opis problemu do analizy: informację, jakie dane Państwo zebrali i czego chcieliby się z nich Państwo dowiedzieć. Opis ten nie musi zawierać żadnej terminologii statystycznej. Nie muszą Państwo pisać "Chcę zbadać, testem t-Studenta, zależność pomiędzy zarobkami a płcią". Wystarczy napisać "Chcę porównać zarobki kobiet i mężczyzn", dobór odpowiednich metod statystycznych, to moja rola :).

Czy muszę w pierwszym mailu przesyłać bazę danych?

Nie jest to konieczne, choć zawsze ułatwia i przyspiesza to dalszą współpracę. Kompromisowym wyjściem jest przesłanie tylko kilku pierwszych wierszy z bazy.

Czy baza danych musi być zapisana w Excelu?

Nie. Może być zapisana również w programach do obróbki danych statystycznych, takich jak SPSS, Stata, SAS itp. Jedynym wyjątkiem są bazy danych stworzone w programie Statistica. Jeśli mają Państwo taką, proszę ją przed przesłaniem mi wyeksportować do Excela (klikając "Zapisz jako" w Statistice i wybierając format Excela). Jeśli korzystają Państwo z serwisów typu ankietka.pl, to do analizy będę potrzebował surowych danych zebranych przez serwis (mają one zwykle opcję eksportu surowych wyników do pliku .csv).

Mam dane w formie papierowych ankiet wypełnionych przez respondentów. Czy muszę samodzielnie tworzyć bazę danych, czy mogę przesłać ankiety papierowe?

Można mi przesłać, lub dostarczyć osobiście, ankiety papierowe.

Czy dostanę analizę z opisem wyników?

Tak. Do każdej tabeli i wykresu dostają Państwo krótki opis mówiący, co na tym wykresie/w tej tabeli widać; czy badana zależność okazała się istotna; czy analizowane grupy się różniły, a jeśli się różniły, to jak, itp.

Czy, po wykonaniu analizy, możliwe są poprawki i czy są one dodatkowo płatne?

Tak, są możliwe. Poprawki związane z kosmetyką wykresów i tabel (zmiana kolorów, liczby miejsc po przecinku itp.) są bezpłatne. Płatne są poprawki wymagające dodatkowych obliczeń, np. sprawdzenie dodatkowej zależności, uwzględnienie dodatkowej zmiennej w analizie itp.

Czy można dostać wykresy w oddzielnych plikach o wysokiej rozdzielczości?

Tak, trzeba mi tylko o tym napisać. Proszę też podać preferowany format pliku (.jpeg, .tiff, .png, .ps, .emf) i rozdzielczość (np. 300 dpi).

Czy mogę dostać fakturę VAT za wykonane obliczenia?

Tak, ale będzie to tzw. faktura "zw.". Nie jestem bowiem VAT-owcem. W praktyce oznacza to, że stawka VAT wynosi 0%, a więc cena netto i cena brutto są równe.

Kontakt

Łukasz Deryło
Telefon: 665 254 036
E-mail: lukasz.derylo@gmail.com

Referencje

referencje analizy statystyczne

Opinie klientów i współpracowników o wykonanych przeze mnie analizach.

Copyright © 2014 Łukasz Deryło - Green Age by Templates