Trochę o statystyce, trochę o analizie danych, trochę o R


PCA w R

Bootstrapowe przedziały ufności

6 czerwca 2017

Czyli metoda szacowania przedziałów ufności, gdy ich forma analityczna nie istnieje lub jest bardzo skomplikowana.

PCA w R

PCA - Analiza składowych głównych

18 maja 2017

Tym razem opis najpopularniejszej metody redukcji wymiaru wraz z pomysłami na wizualizację jej wyników.

QDA w R

QDA - Kwadratowa analiza dyskryminacyjna

13 marca 2017

Skoro było o LDA, nie może zabraknąć też jej kuzynki. A że pokrewieństwo jest bliskie, to i opis bardzo podobny.

LDA w R

LDA - Liniowa analiza dyskryminacyjna

8 marca 2017

Na początek bloga opis najprostszej techniki z zakresu analizy dyskryminacyjnej. Plus, oczywiście, sekcja "Jak to zrobić w R".

Kontakt

(w razie pytań, pomysłów, dostrzeżonych w tekstach błędów lub możliwości ulepszeń)

Łukasz Deryło
E-mail: lukasz.derylo@gmail.com
Copyright © 2014 Łukasz Deryło - Green Age by Templates - Sówki Designed by Freepik