2018:

Współczynniki skorygowane - Co to jest? #5

22 listopada 2018 : W wielu artykułach naukowych można przeczytać, że wpływ jednych zmiennych na inne został skorygowany o jeszcze trzecią grupę zmiennych. Co to oznacza? Dlaczego wykonano korektę?

Association measures for categorical data

9 listopada 2018 : Given contingency table, we usually want to know if there exist any dependence between variables that formed a table. However, it may happen that we need to quantify somehow how strong this dependence is. And that’s when association measures appear.

Mediana i kwartyle - Co to jest? #4

21 października 2018 : Tym razem o medianie i kwartylach. Czym są? Czy trzeba je podawać? Jak je zinterpretować?

Regresja logistyczna - Co to jest? #3

12 października 2018 : Było o regresji liniowej, musi być o logistycznej.

PCA - Analiza składowych głównych

27 września 2018 : Tym razem opis najpopularniejszej metody redukcji wymiaru wraz z pomysłami na wizualizację jej wyników.

Regresja liniowa - Co to jest? #2

18 września 2018 : Dziś o regresji liniowej. A dokładniej o regułach interpretowania jej wyników.

Przedział ufności - Co to jest? #1

10 września 2018 : Inauguracyjny wpis cyklu "Co to jest?". Będę w nim odpowiadał na najczęściej zadawane przez moich klientów pytania. Bez wzorów, bez matematyki, bez formalnych definicji. Na pierwszy ogień: przedział ufności.

QDA - Kwadratowa analiza dyskryminacyjna

13 czerwca 2018 : Skoro było o LDA, nie może zabraknąć też jej kuzynki. A że pokrewieństwo jest bliskie, to i opis bardzo podobny.

LDA - Liniowa analiza dyskryminacyjna

8 maja 2018 : Na początek bloga opis najprostszej techniki z zakresu analizy dyskryminacyjnej. Plus, oczywiście, sekcja "Jak to zrobić w R".

Kontakt

Łukasz Deryło
Telefon: 665 254 036
E-mail: lukasz.derylo@gmail.com

Referencje

referencje analizy statystyczne

Opinie klientów i współpracowników o wykonanych przeze mnie analizach.

Blogroll

R-bloggers
SmarterPoland
Analiza Po Godzinach
Szychta w danych
Copyright © 2014 Łukasz Deryło - Green Age by Templates