Co to jest?

Cykl "Co to jest?" to zbiór artykułów na tematy związane z analizą danych. Gros ich zawartości stanowią pytania postawione przez moich klientów i współpracowników oraz odpowiedzi na nie. Poniższe artykuły adresowane są do czytelników analiz, i to tych "początkujących", a nie do ich twórców. Ich cel to pomóc w zrozumieniu wyników analiz statystycznych, przybliżyć najczęściej stosowane pojęcia i przekazać nieco intuicji. Stąd też nieco potoczny język, brak wzorów i formalnych definicji. Wszelkie uwagi mile widziane (dane kontaktowe - obok).


Współczynniki skorygowane - Co to jest? #5

22 listopada 2018 : W wielu artykułach naukowych można przeczytać, że wpływ jednych zmiennych na inne został skorygowany o jeszcze trzecią grupę zmiennych. Co to oznacza? Dlaczego wykonano korektę?

Mediana i kwartyle - Co to jest? #4

21 października 2018 : Tym razem o medianie i kwartylach. Czym są? Czy trzeba je podawać? Jak je zinterpretować?

Regresja logistyczna - Co to jest? #3

12 października 2018 : Było o regresji liniowej, musi być o logistycznej.

Regresja liniowa - Co to jest? #2

18 września 2018 : Dziś o regresji liniowej. A dokładniej o regułach interpretowania jej wyników.

Przedział ufności - Co to jest? #1

10 września 2018 : Inauguracyjny wpis cyklu "Co to jest?". Na pierwszy ogień: przedział ufności.

Kontakt

Łukasz Deryło
Telefon: 665 254 036
E-mail: lukasz.derylo@gmail.com

Referencje

referencje analizy statystyczne

Opinie klientów i współpracowników o wykonanych przeze mnie analizach.

Copyright © 2014 Łukasz Deryło - Green Age by Templates