Analizy statystyczne


analizy statystyczne

O mnie

Nazywam się Łukasz Deryło. Jestem absolwentem matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zawodowo zajmuję się statystyką i analizą danych. Na przestrzeni ostatnich lat miałem okazję analizować dane z bardzo różnorodnych dziedzin wiedzy: od medycyny, fizjoterapii i patofizjologii, poprzez biologię, inżynierię materiałową i pedagogikę, do kryminalistyki, demografii, językoznawstwa czy technik negocjacji. Pozwoliło mi to zdobyć bardzo różnorodne doświadczenie, które staram się wykorzystywać na co dzień przy wykonywaniu analiz.


Oferta

Oferuję przeprowadzenie pełnej statystycznej analizy danych na potrzeby pracy doktorskiej, artykułu, publikacji w czasopiśmie naukowym, raportu i do każdego innego celu, jakiemu może posłużyć analiza danych. Przez "pełną analizę statystyczną" rozumiem nie tylko "wyklikanie" jej w programie statystycznym, ale również zrozumiałe opisanie jej wyników i wniosków z niej płynących oraz ilustrację graficzną. Prowadzę także szkolenia z zakresu statystyki i analizy danych, podczas których uczę jak dobierać odpowiednie metody statystyczne, jak wykonywać obliczenia (w programie R) i jak interpretować ich wyniki. Po więcej szczegółów zapraszam do działów "Analizy statystyczne" i "Szkolenia".

Kontakt

Łukasz Deryło
Telefon: 665 254 036
E-mail: lukasz.derylo@gmail.com

Referencje

referencje analizy statystyczne

Opinie klientów i współpracowników o wykonanych przeze mnie analizach i przeprowadzonych szkoleniach.

Copyright © 2014 Łukasz Deryło - Green Age by Templates