Szkolenia


Aktualna oferta obejmuje osiem tematów szkoleń, przeznaczonych zarówno dla osób dopiero poznających statystykę, jak i już zaznajomionych z jej podstawami. Wzory i formuły matematyczne pojawiają się podczas nich tak rzadko, jak tylko to możliwe. Podczas szkoleń nacisk kładziony jest na zrozumienie idei leżących u podstaw obliczeń, które wykonują programy statystyczne oraz na poprawną interpretację wyników, a nie na kryjącą się za tym matematykę.

Ikony przy tytułach szkoleń oznaczają:

analiza danych od podstawStatystyka i analiza danych "od podstaw"
statystyka w medycynieStatystyka w naukach medycznych i psychologii
szkolenie analiza danychAnaliza danych w zakładzie produkcyjnym i laboratorium
szeregi czasoweAnaliza danych dla ekonomistów i finansistów
szkolenie analiza danychMetody statystyczne i graficzne stosowane w każdej dziedzinie nauki i przemysłu
data mining Data mining , analiza wielowymiarowa, modelowanie statystyczne, predictive analysis
szkolenie staystykaSzkolenie 1-dniowe
szkoleniaSzkolenie 2-dniowe
analizy statystyczneProgram i inne ważne informacje o szkoleniuTematy szkoleń

Podstawy statystyki i analizy danych analiza danych od podstaw szkolenie analiza danych szkolenia podstawy analizy danych

Szkolenie przeznaczone dla osób dopiero rozpoczynających swoją przygodę ze statystyką i analizą danych. Jego program obejmuje najczęściej stosowane metody statystyczne, które objaśniane są "od podstaw".

Wykresy w R analiza danych od podstaw szkolenie analiza danych szkolenie staystyka podstawy analizy danych

Tytuł mówi wszystko: podczas tego szkolenia uczestnicy poznają najczęściej stosowane metody graficznej prezentacji danych i nauczą się tworzenia najpopularniejszych wykresów w programie R.

Analizy wieloczynnikowe: regresja liniowa szkolenie analiza danych data mining szkolenie staystyka uogólnione modele liniowe

Regresja liniowa jest podstawową metodą analizy wieloczynnikowej. Szkolenie obejmuje, oprócz samej regresji, takie zagadnienia jak dobór zmiennych do modelu, ocena jego jakości i testowanie założeń.

Rozszerzenia regresji liniowej: modele uogólnione i addytywne szkolenie analiza danych data mining szkolenie staystyka uogólnione modele liniowe

Szkolenie obejmuje najpopularniejsze rozszerzenia klasycznej regresji liniowej: modele uogólnione (GLM, generalized linear models) i addytywne (GAM, generalized additive models). Ich zastosowanie pozwala znacznie pozszerzyć zakres danych, które mogą być analizowane w sposób "regresjopodobny" oraz skonstruować znacznie dokładniejsze modele predykcyjne.

Data mining - przegląd metod szkolenie analiza danych data mining szkolenia data mining

Szkolenie jest przeglądem najczęściej stosowanych metod analizy wielowymiarowej, nazywanej też zgłębianiem danych lub data mining. Przedstawione w jego trakcie metody są podstawowym narzędziem każdego analityka pracującego z rozbudowanymi zbiorami danych.

Analiza przeżycia statystyka w medycynie szkolenie analiza danych szkolenie staystyka analiza przeżycia

Analiza przeżycia (survival analysis) jest działem statystyki zajmującym się modelowaniem czasu do zajścia interesującego nas zdarzenia (np. awarii maszyny, wyleczenia pacjenta itp.). Jej podstawowymi narzędziami są krzywa Kaplana-Meiera i model Coxa.

Prognozowanie szeregów czasowych szeregi czasowe szkolenie analiza danych szkolenie staystyka szeregi czasowe

Program szkolenia obejmuje najczęściej stosowane metody prognozowania szeregów czasowych, czyli danych zbieranych w pewnych odstępach czasu, np. cen akcji, temperatury itp. Prezentowany jest szeroki wachlarz technik prognozowania oraz metody wyboru najlepszej z nich.

Równania strukturalne, analiza ścieżek statystyka w medycynie szeregi czasowe szkolenie staystyka analiza ścieżek

Podczas szkolenia prezentowana jest technika analizy danych nazywana modelowaniem równań strukturalnych (SEM, structural equation modelling) wraz z dokładnym omówieniem jej najczęstszych zastosowań takich jak analiza ścieżek, analiza mediacji, potwierdzająca analiza czynnikowa (CFA, confirmatory factor analysis), analiza zmiennych ukrytych (latentnych).

Szkolenie szyte na miarę szkolenie analiza danych

Możemy również dostosować program szkolenia do Państwa indywidualnych potrzeb. Takie "szyte na miarę" szkolenie może zawierać elementy szkoleń opisanych wyżej lub dotyczyć zupełnie innych zagadnień analizy danych.

Często zadawane pytania

Kiedy odbywają się szkolenia?

Szkolenia odbywają są w trybie zamkniętym. Oznacza to, że nie ma z góry narzuconych terminów, na które należy się zapisywać. Szkolenia przeprowadzane są na zamówienie, w terminie ustalonym z Klientem.

Gdzie odbywają się szkolenia?

Szkolenia odbywają się w Krakowie, w jednej z sal szkoleniowych, z których właścicielami na stałe współpracuję. Jeśli dysponują Państwo własną salą w Krakowie, możemy w zorganizować szkolenie także u Państwa. Na chwilę obecną nie mam możliwości przeprowadzenia szkolenia poza Krakowem, nawet jeśli to Państwo zorganizujecie salę.

Jaka jest minimalna i maksymalna liczba uczestników szkolenia?

Szkolenie możemy zorganizować nawet dla jednej osoby. Maksymalna pojemność sal, w których przeprowadzane są szkolenia to 14 uczestników. Ograniczenie to nie dotyczy, oczywiście, szkoleń organizowanych u Klienta.

Jakie oprogramowanie wykorzystywane jest podczas szkoleń?

Korzystamy z pakietu R i programu RStudio. Są to bezpłatne narzędzia open-source. Nie ma możliwości przeprowadzenia szkolenia z innym programem do obliczeń (z Excelem, SPSS-em, Statistiką, SAS-em itp.).

Chcę samodzielnie zorganizować salę, w której odbędzie się szkolenie. Czy są jakieś specjalne wymagania?

Sala do przeprowadzenia szkolenia powinna być wyposażona w rzutnik, dostęp do internetu (podczas szkoleń pokazuję jak instalować pakiety - rozszerzenia programu R dostępne w sieci) i komputery z zainstalowanymi bezpłatnymi programami R (link do aktualnej wersji) i RStudio (link do aktualnej wersji).

Czy mogę przyjść na szkolenie z własnym laptopem?

Tak. Proszę jednak zainstalować na nim wcześniej R (link do aktualnej wersji) i bezpłatną wersję RStudio (link do aktualnej wersji).

Czy podczas szkolenia jest czas na przećwiczenie, na przykładach, omawianego materiału?

Tak. Szkolenie odbywa się w formie wykładu przeplatanego warsztatami. Po zaprezentowaniu każdej partii materiału, uczestnicy samodzielnie rozwiązują kilka związanych z nią problemów.

Czy jest możliwość pracy na danych dostaczonych przez uczestników szkolenia?

Niestety nie. Dane, które wykorzystuję podczas szkoleń są dobrane tak, aby pokazać możliwie dużo aspektów ich analizy, również potencjalnych pułapek. Państwa dane tego nie zagwarantują.

Szkolenie, którym jestem zainteresowany/a trwa 2 dni. Ile godzin trwa dzień?

Zależy to od liczby pytań padających z sali, tempa w jakim uczestnicy szkolenia radzą sobie z ćwiczeniami oraz liczby i długości przerw, których potrzebują. Zazwyczaj jest to około 6 godzin.

Czy przed szkoleniem powinienem/powinnam coś wiedzieć o statystyce? Czy powinienem/powinnam umieć obsługiwać R/RStudio?

Z wymaganiami wstępnymi mogą się Państwo zapoznać po kliknięciu na ikonę analizy statystyczne obok tytułu każdego ze szkoleń. Zwykle są one bardzo niewielkie. Znajomość R/RStudio nie jest konieczna. Każde szkolenie rozpoczyna się bowiem od krótkiego wprowadzenia do tego narzędzia, podczas którego uczestnicy zapoznają się z jego podstawowymi funkcjami.

Czy mogę dostać fakturę VAT?

Tak, ale będzie to tzw. faktura "zw.". Nie jestem bowiem VAT-owcem. W praktyce oznacza to, że stawka VAT wynosi 0%, a więc cena netto i cena brutto są równe.

Kontakt

Łukasz Deryło
Telefon: 665 254 036
E-mail: lukasz.derylo@gmail.com

Referencje

referencje analizy statystyczne

Opinie klientów i współpracowników o wykonanych przeze mnie analizach i przeprowadzonych szkoleniach.

Cennik szkoleń

szkolenia statystyka cennik

Szczegółowy cennik szkoleń.

Copyright © 2014 Łukasz Deryło - Green Age by Templates