Analizy wieloczynnikowe: regresja liniowa

Regresja liniowa to najbardziej podstawowa metoda analizy wieloczynnikowej (wielozmiennowej). Jest to technika prosta ale jednocześnie dająca duże możliwości. Dzięki niej jesteśmy w stanie zbadać jednoczesny wpływ wielu czynników na interesującą nas wielkość (nazywaną zmienną zależną). Jesteśmy też w stanie stworzyć prosty model prognozujący wartości owej zmiennej zależnej. Warto jednak podkreślić, że połączenie prostoty z dużymi możliwościami doprowadziło do nadużywania tej techniki. Często jest ona stosowana "z automatu": niepotrzebnie lub bez sprawdzenia założeń. Podczas szkolenia, oprócz nauki tej pożytecznej metody, zwrócimy uwagę na związane z nią pułapki.

Długość szkolenia

1 dzień

Wymagania wstępne

Warto znać podstawowe pojęcia związane ze statystyką i analizami jednowymiarowymi, takie jak średnia, odchylenie standardowe, test t-Studenta, ANOVA. Jeśli ich Państwo nie znają, zapraszam na szkolenie Podstawy statystyki i analizy danych.

Umiejętności nabywane przez uczestników

Uczestnik szkolenia nabędzie cztery podstawowe umiejętności:

 • umiejętność oceny, czy regresja liniowa jest odpowiednim narzędziem do rozwiązania problemu, przed którym staje,
 • umiejętność wykonania obliczeń w programie R,
 • umiejętność zweryfikowania otrzymanego modelu i oceny jego jakości,
 • umiejętność wyciągnięcia poprawnych wniosków z wyników obliczeń.

Program szkolenia
 1. Wprowadzenie do R i RStudio
 2. Prosty przykład analizy za pomocą regresji liniowej
 3. Interpretacja wyników
 4. Ocena jakości modelu
 5. Jakościowe zmienne objaśniające
 6. Prognozowanie na podstawie równania regresji
 7. Różnice pomiędzy analizą jedno- i wieloczynnikową
 8. Wybór zmiennych do modelu
 9. Założenia modelu, metody weryfikacji i konsekwencje ich niespełnienia
 10. Obserwacje odstające, wpływające na model

Kontakt

Łukasz Deryło
Telefon: 665 254 036
E-mail: lukasz.derylo@gmail.com

Referencje

referencje analizy statystyczne

Opinie klientów i współpracowników o wykonanych przeze mnie analizach i przeprowadzonych szkoleniach.

Cennik szkoleń

szkolenia statystyka cennik

Szczegółowy cennik szkoleń.

Copyright © 2014 Łukasz Deryło - Green Age by Templates