Wykresy w R

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących samodzielnie tworzyć graficzne ilustracje wyników swoich analiz. Podczas szkolenia prezentowane są najpopularniejsze rodzaje wykresów. Duży nacisk kładziony jest na sposoby dostosowywania elementów grafiki (osi, legendy, podpisów, kolorystyki) do preferencji osoby tworzącej wykres.

Długość szkolenia

1 dzień

Wymagania wstępne

Jest to szkolenie "od podstaw". Jedynym wymaganiem wstępnym jest chęć do nauki.

Umiejętności nabywane przez uczestników

Uczestnik szkolenia nabędzie trzy podstawowe umiejętności:

 • umiejętność wyboru odpowiedniego typu wykresu, stosownie do informacji, które mają być z jego pomocą przekazane,
 • umiejętność wykonania wykresu w programie R,
 • umiejętność dostosowania poszczególnych elementów wykresu do własnych preferencji lub z góry narzuconego szablonu.

Program szkolenia
 1. Wprowadzenie do R i RStudio
 2. Wpisywanie poleceń, wczytywanie danych.
 3. Typy zmiennych
 4. Zmienne jakościowe, ilościowe, dychotomiczne.
 5. Graficzna prezentacja danych – zmienna jakościowa
 6. Wykres kołowy, wykres słupkowy.
 7. Graficzna prezentacja danych – zmienna ilościowa
 8. Histogram, wykres pudełkowy („ramka-wąsy”, boxplot).
 9. Graficzna prezentacja zależności pomiędzy zmiennymi: dwie zmienne jakościowe
 10. Wykresy słupkowe grupowane i kumulowane.
 11. Graficzna prezentacja zależności pomiędzy zmiennymi: zmienna ilościowa i jakościowa
 12. Wykres pudełkowy grupowany.
 13. Graficzna prezentacja zależności pomiędzy zmiennymi: dwie zmienne ilościowe
 14. Wykres punktowy (scatterplot), wykres liniowy.
 15. Wzbogacanie wykresów o dodatkowe elementy
 16. Legenda, dodatkowe linie i tekst.

Kontakt

Łukasz Deryło
Telefon: 665 254 036
E-mail: lukasz.derylo@gmail.com

Referencje

referencje analizy statystyczne

Opinie klientów i współpracowników o wykonanych przeze mnie analizach i przeprowadzonych szkoleniach.

Cennik szkoleń

szkolenia statystyka cennik

Szczegółowy cennik szkoleń.

Copyright © 2014 Łukasz Deryło - Green Age by Templates